Sophie Bassouls | Photograph | Günter Grass

Günter Grass (1927-2015)
german writer, artist

Prix Nobel 1999
27/03/1979
» Wikipedia
© Sophie Bassouls

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass

Günter Grass«»

Copyright © Sophie Bassouls, 2012-2019 | Legal Notice | Connexion | Contact

Version française | Print | Site Map | Top of Page